REGIONALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

Dyrektor: mg Michał Gościej

Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej
ul. Chałubińskiego 30
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-003-07 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona:  www.szkolabetlejem.pl

Organ Prowadzący:

Michał Gościej
Ul. Jaszczurówka 23
34-500 Zakopane


PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – ZAOCZNE

Dyrektor: mgr Michał Gościej

Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej
ul. Chałubińskiego 30
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-003-07 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: www.szkolabetlejem.pl

Organ Prowadzący:

Michał Gościej
Ul. Jaszczurówka 23
34-500 Zakopane


SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM JOSEPHA CONDRADA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Dyrektor: mgr Barbara Wilczyńska

ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-14-747 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: www.sto.zakopane.org.pl

Organ Prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe NR 67 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Dominika Snakowska

ul. Nowotarska 42
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-124-10 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Instytut Postępowania Twórczego Spółka z.o.o.
Ul. Rewolucji 1905 nr 52
90-213 Łódź
Tel. 42 29 95 601 / 42 63 15 900


OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY

Dyrektor: mgr inż. Andrzej Sekuradzki

ul. Kamieniec 32 D
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-662-50, 18-20-62-332 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem
ul. Kamieniec 32 D
34-500 Zakopane


OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY SIÓSTR SERAFITEK W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

Dyrektor: s. Wiktoria Maria Guzik

ul.Środkowa 186A
34-405 Białka Tatrzańska
Tel. 18-26-545-44 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ strona: http://www.orwbialkatatrzanska.pl/

Organ Prowadzący:

Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr „Serafitek’’
Plac Kościuszki 8
32-600 Oświęcim


BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Barbara Jachymiak

Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane
Tel: 018-20-68-501

Miejsce prowadzenia zajęć:
Ul. Kasprusie 35a
34-500 Zakopane
Tel. 18 206 85 01 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  / strona: http://www.cech.zakopane.pl/

Organ Prowadzący:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane


OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Władysława Skupień

Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane
Tel: 018-20-68-501 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Marek Donatowicz

ul. Słoneczna 1
34-500 Zakopane
Tel. 18 2014620 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  strona: http://balzer.cal24.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. DR WŁADYSŁAWA MATLAKOWSKIEGO W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr inż. Marek Stopka

ul. Krupówki 8
34-500 Zakopane
Tel. 018 20 144 10 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: https://budowlankazakopane.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Zdzisław Króżel

ul. Partyzantów 1/5
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-66-846 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://zsht.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W ZAKOPANEM

p.o. Dyrektora: mgr Justyna Trzebuniak

ul. Heleny Modrzejewskiej 5
34-500 Zakopane
Tel. 018 206 81 31 /  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: http://spszakopane.szkolnastrona.pl/


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Anna Janas

ul. Chramcówki 19a
34-500 Zakopane
Tel. 18 20 639 73 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://www.pppzakopane.szkolnastrona.pl/


TATRZAŃSKI CENTRUM KULTURY I SPORTU „JUTRZENKA” W ZAKOPANEM

Dyrektor: mgr Krzysztof Jędrzejowski

ul. Grunwaldzka 3
34-500 Zakopane
Tel. 18 20 128 33 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://www.z-ne.com.pl


DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH „PAŁAC TATRZAŃSKI” W KOŚCIELISKU

Dyrektor: mgr Dorota Sztokfisz

Szeligówka 13
34-511 Kościelisko
Tel. 18 20 772 11 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://dwdz.nazwa.pl/


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU TATRZAŃSKIEGO

jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek

Dyrektor: mgr Anna Rogozińska

Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Tel. 18 206 84 61/email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

 1. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych
 2. Zakładanie i prowadzenie:
  • szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  • szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
  • placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
  • ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół i placówek publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
 3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole lub placówce oświatowej
 5. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
 6. Likwidowanie szkół i placówek publicznych
 7. Łączenie szkół w zespoły, rozwiązywanie zespołów szkół
 8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wydawanie zaświadczeń, skreślanie) oraz Wydawanie decyzji o nadaniu lub cofnięciu uprawnień szkoły publicznej
 9. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
 10. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z zakresu „wychowania w trzeźwości" i „przeciwdziałania narkomanii"
 12. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych i statystycznych dla organów administracji rządowej
 13. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji
 14. Prowadzenie wychowania regionalnego
 15. Wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i socjoterapii
 16. Wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i szkół specjalnych.
 17. Zapewnianie nauczania indywidualnego
 18. Prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy, organizacji pracy nauczycieli, wynikające z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
 19. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
 20. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i placówek
 21. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół i placówek będących w zarządzie powiatu tatrzańskiego
 22. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych
 23. Realizacja programów unijnych i rządowych z zakresu oświaty


II. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

 1. Ochrona dóbr kultury
 2. Prowadzenie instytucji kultury
 3. Nadzór nad stowarzyszeniami
 4. Ochrona miejsc pamięci narodowej
 5. Organizacja i prowadzenie bibliotek
 6. Sprawy dotyczące organizacji imprez masowych
 7. Organizowanie i wspieranie działalności muzealniczej
 8. Wspieranie społecznego ruchu kulturalnego
 9. Wspieranie działań organizacyjnych imprez kulturalnych, krajowych i międzynarodowych
 10. Zadania z zakresu promocji Powiatu Powiatowego.
 11. Współpraca z j.s.t z kraju i z zagranicy.


III. ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz współpraca z nimi
 3. Wspieranie działań organizacyjnych imprez sportowych, krajowych i międzynarodowych


IV. ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI

 1. Współpraca z partnerskimi powiatami

Podkategorie

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie