W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem 13 wolnych miejsc dla absolwentów szkoły podstawowej – w klasach językowych

 

 

Liczba wolnych miejsc w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

 

dla absolwentów gimnazjum:

W TECHNIKUM NR 2

Zawód

Liczba wolnych miejsc

Technik ekonomista (mundurowy)

2

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1

Technik informatyk

1

Technik informatyk (mundurowy)

1

Technik organizacji turystyki

10

 

dla absolwentów szkoły podstawowej:

W TECHNIKUM NR 2

Zawód

Liczba wolnych miejsc

Technik ekonomista

1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1

Technik informatyk mundurowy

1

 

Nadal trwa nabór do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia dla młodocianych pracowników zarówno dla absolwentów szkoły podstawowej jak i gimnazjum

 

Liczba wolnych miejsc w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

 

dla absolwentów gimnazjum:

W TECHNIKUM NR 1

Zawód

Liczba wolnych miejsc

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

 

dla absolwentów szkoły podstawowej:

W TECHNIKUM NR 1

Zawód

Liczba wolnych miejsc

Technik architektury krajobrazu

1

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

 

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA

Zawód

Liczba wolnych miejsc

stolarz

1

monter sieci i instalacji sanitarnych

1

 

Zapraszamy!