naglowek efg logo pw

Powiat Tatrzański zamierza zrealizować projekt w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem pn. „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem świadectwem jakościowego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

W wyniku reorganizacji tj. przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem powstała potrzeba doposażenia szkoły ZSHT przy ul. Partyzantów 1/5 w Zakopanem.

Główne prace budowlane/zakupy planowane do zrealizowania w ramach projektu to:

  • demontaż istniejącego wyposażenia szatni, remont powierzchni ścian i posadzki oraz zakup i montaż szafek odzieżowych dla uczniów,
  • nadbudowa przewiązki, z przeznaczeniem na czytelnię – multimedialną salę szkoleń wraz z jej wyposażeniem w sprzęt komputerowy, multimedialny, oprogramowanie oraz umeblowaniem.

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 692 360,93 zł brutto, w tym:

dofinansowanie 484 652,65 zł brutto,
wkład własny 207 708,28 zł brutto.