logo powiatu

13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy I a II Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru komisji stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego, ich nazw, zakresu działania oraz składu osobowego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania przedstawicieli Powiatu Tatrzańskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata Powiatu Tatrzańskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania Radnych do Związku Euroregionu „Tatry”.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego na 2019r.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Tatrzańskiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zamknięcie obrad.