logo powiatu

27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy II a III Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2018.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi powiatowej nr P1649K Łysa Polana – Morskie Oko.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie obrad.