UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego, klubu sportowego oraz stowarzyszenia.

Podstawa prawna:

 1. Uczniowski Klub Sportowy art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. z 2016r, poz. 176).
 2. Klub Sportowy działający jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej – art. 4 ust 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. z 2016r, poz 176).
 3. Stowarzyszenie zwykłe art. 40 – 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339).

Wymagane dokumenty i załączniki:

I. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:

 • wniosek o wpis do ewidencji klubów dostępny w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem lub na stronie internetowej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem

 • protokół z zebrania założycieli klubu, którego załączniki stanowią:
  • Uchwała w sprawie założenia klubu,
  • Uchwala w sprawie uchwalenia statutu,
  • Uchwała w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
 • lista założycieli klubu zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • uchwalony statut klubu – 2 egzemplarze.

II. Wpis do ewidencji stowarzyszen zwykłych:

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych (art. 40 – 43 ustawy)

 1. Osoby w liczbie co najmniej 3, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają regulamin działania, określający w szczególności:
  • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  • cel (lub cele),
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
 2. Stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd określa w regulaminie działalności:
  • tryb wyboru zarządu oraz uzupełniania jego składu,
  • kompetencje zarządu,
  • warunki ważności uchwał zarządu,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (tzw. komisji rewizyjnej), określa w regulaminie działalności:
  • tryb wyboru i uzupełniania składu organu kontroli wewnętrznej,
  • kompetencje organu.
 4. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe (albo zarząd) składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
   • regulamin działalności,
   • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
   • ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL członków organów kontroli wewnętrznej (o ile regulamin działalności przewiduje ten organ),
   • adres siedziby stowarzyszenia,

  UWAGA: Jeżeli wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia, to on go podpisuje. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 5. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazie działalności albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek.

W terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie nowelizacji, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań ustawy.

W terminie 24 miesięcy od dnia w życie nowelizacji (tj.do 19 maja 2018 roku), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (prowadzonych przez organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego).

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa (art. 10 o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane opłaty:

 • decyzja potwierdzająca wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej – 10 zł;
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że dany klub/stowarzyszenie figuruje w ewidencji Starosty pobierana jest każdorazowo opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z tym że uczniowskie kluby sportowe zwolnione są z tych opłat.

Obowiązki klubu/stowarzyszenia:

 • każdy wpisany do ewidencji klub i stowarzyszenie, na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach podlega nadzorowi Starosty oraz ma obowiązek zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zakopanem:
  • składu osobowego Zarządu Klubu/Stowarzyszenia – dotyczy to także każdorazowych przyszłych zmian składu osobowego;
  • zmian adresu siedziby;
  • wszelkich zmian statutu.
 • dodatkowo zobowiązuje się Zarząd Klubu/Stowarzyszenia do dostarczania każdego roku do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:
  • odpisów uchwał Walnych Zebrań;
  • wyjaśnień o źródłach dochodów klubu/stowarzyszenia;
  • sprawozdań o realizacji celów statutowych.

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem