UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
(Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
(Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013r. poz 267)

Informacje ogólne

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski wydaje Starosta Tatrzański jako organ właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek (ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości,

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. Akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (wydanego na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zamarłych.
 3. W sytuacji, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, podmiot ten winien dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwienia w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski.

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wymagane opłaty:

Zezwolenie wydane przez Starostę jest zwolnione z opłat.

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem