UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZP.272.5.2017 - Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

"Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Zakopane, dnia 21 lipca 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

INFORMACJA


o zawarciu umów w postępowaniu przetargowym na:
„Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19 lipca 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-098138 (17-300771-001).


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.


Ponadto informuję, że w dniu 21 lipca 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 138-283046.


Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 26 czerwca 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na:

„Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyli następujący wykonawcy:

W zakresie Pakietu Nr 1:

Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 205.692,90 zł brutto
2) terminu gwarancji – modernizacja sieci LAN: dożywotnio
3) terminu gwarancji – modernizacja sieci WiFi: 36 m-cy
4) jakości – obsługa standardu mierzenia przepływu sieciowego np. sFlow, NetFLow, IPFIX: Tak
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W zakresie Pakietu Nr 2:

Orion Instruments Polska Sp. z o.o.
pl. Grzybowski 10
00-104 Warszawa

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans:
1) łącznej ceny ofertowe brutto: 62.976,00 zł brutto
2) subskrypcji – pakiet oprogramowania monitorowania bezpieczeństwa IT: 24 m-ce
3) subskrypcji – pakiet oprogramowania antywirusowego: 13 m-cy
z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszej części zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:


Pakiet – Nr 1
Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Advanced Business

Systems Sp. z o.o.

ul. Płk. St. Dąbka 8

30-732 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto 60,00 95,00
Termin gwarancji – Modernizacja sieci LAN 15,00
Termin gwarancji – Modernizacja sieci WiFi 0,00
Jakość – Obsługa standardu mierzenia przepływu sieciowego np. sFlow, NetFLow, IPFIX 20,00

 

Pakiet – Nr 2
Lp. Nazwy i adresy Wykonawców Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Liczba punktów Punktacja łączna
1.

Orion Instruments Polska Sp. z o.o.

pl. Grzybowski 10

00-104 Warszawa

Łączna cena ofertowa brutto 60,00 92,00
Subskrypcja – Pakiet oprogramowania monitorowania bezpieczeństwa IT 30,00
Subskrypcja – Pakiet oprogramowania antywirusowego 2,00

 

Pakiet – Nr 3
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 3

 

Pakiet – Nr 4
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 4

 

Pakiet – Nr 5
Brak ofert przetargowych w zakresie niniejszego pakietu.

Uwaga postępowanie w zakresie niniejszego pakietu zostało unieważnione.

Patrz zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu – Nr 5

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.


Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 22 maja 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (w zakładce zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, okresu subskrypcji, parametrów jakościowych podlegających ocenie i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. Informacja z otwarcia ofert.

 

Z up. STAROSTY
Sekretarz
Powiatu Tatrzańskiego

mgr inż. Marek Borkowski

 


Zakopane, dnia 29 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu opublikowanego w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 084-163360.


Szczegółową treść ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o przetargu TED pod Nr 2017/S 084-163360 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 27 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017


UWAGA !!!


Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający w dniu 27 kwietnia 2017 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ.


Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 22 maja 2017 roku do godziny 11:00.


Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów SIWZ Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).


Ponadto zamawiający informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku, w wyniku dokonanych modyfikacji, zmian zapisów SIWZ, zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej, która została przyjęta pod Nr referencyjnym 2017-2017-056778 (17-168517-001).


Szczegółową treść informacji o zmianach treści ogłoszenia przekazanej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).


Jednocześnie w zakładce Załączniki poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcom nowy zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załacznik nr 1 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Zamawiający zastrzega, iż jest to tylko i wyłącznie materiał pomocniczy i za jego wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcą w formacie PDF.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 11 kwietnia 2017 roku
ZP.272.5.2017


POWIAT TATRZAŃSKI


ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dostawy wraz z wdrożeniem urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury serwerowej – część 1 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem"

 


Uprzejmie informuję, że ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06 kwietnia 2017 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 2017-046864 (17-138064-001).


Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Uprzejmie informuję, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2017/S 071-134289.


Szczegółową treść ogłoszenia TED pod Nr 2017/S 071-134289 można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce pliki do pobrania.


Jednocześnie w zakładce pliki do pobrania, Zamawiający udostęnia Wykonawcom wzór formularza oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załaczniki Nr 1, 3 i 4 do SIWZ) zapisany w edytowalnym formacie Word.
Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
Zamawiający zastrzega, iż są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.
Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony Wykonawcy w formacie PDF.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem