UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZP.270.1.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla Starostwa Powiatowego w Zakopanem

Zakopane, dnia 01 lutego 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania, Zamawiający w dniu 01 lutego 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowego Zaproszenia Nr 3 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 30 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający w dniu 30 stycznia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi oraz jednocześnie dokonał modyfikacji, zamian zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu.

 W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, zmian zapisów Zaproszenia przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający postanawia dokonać zmiany terminu do składania ofert.

 Obecnie termin skłądania ofert został wyznaczony na dzień 05 lutego 2018 roku do godziny 11:00.

 Szczegółową treść pytań, odpowiedzi i modyfikacji zapisów Zaproszenia nr 2 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 Jednocześnie w zakładce (Pliki do pobrania) poniżej, Zamawiający udostęnia Wykonawcą nowy zmodyfikowany wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do Zaproszenia) zapisany w edytowalnym formacie Word.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 26 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

UWAGA !!!

 

Uprzejmie informuję, że w związku z faktem otrzymania pisemnych pytań dotyczących niniejszego postępowania, Zamawiający w dniu 26 stycznia 2018 roku udzielił na nie wyjaśnień, odpowiedzi dotyczących treści zapisów przedmiotowego Zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

Szczegółową treść pytań i odpowiedzi do zapisów przedmiotowego Zaproszenia Nr 1 można pobrać poniżej w zakładce (Pliki do pobrania).

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 24 stycznia 2018 roku
ZP.270.1.2018

 

POWIAT TATRZAŃSKI

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

"Wykonanie usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla Starostwa Powiatowego w Zakopanem”

 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w zakresie wykonania usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia określonym poniżej.

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego usługę określoną według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: główny przedmiot zamówienia: 79417000-0 (Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa), polegającą na przygotowaniu dokumentacji wg norm w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jej wdrożenie dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, normy PN-ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami norm: PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762 jak również ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, który stanowi załączniki nr 5 do zaproszenia.
3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w zapisy Projektu Umowy, zwanego dalej „PU”, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
4. Zamawiający zastrzega, że dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu winna być wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
5. W momencie odbioru oraz dokonaniu zapłaty za wykonanie ww. dokumentacji autor opracowania zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich na rzecz zamawiającego.
6. Realizacja usługi objętej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia misi być zgodna z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z:
1) Wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami norm: PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762,
2) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 roku, poz. 922),
3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (j.t. Dz. U. z dnia 05 grudnia 2017 roku, poz. 2247),
4) Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że prace objęte niniejszym postępowaniem muszą zostać zrealizowana w następujących wymaganych terminach:
• Zakończenie realizacji całości zamówienia w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• Realizacja prac objętych etapami od 1 do 3 włącznie (określonych w OPZ) nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

III. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany powyżej.
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 01 lutego 2018 roku, do godziny 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2018 roku o godzinie 11:15.

 

Szczegółowa treść zaproszenia do udziału w niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami została zamieszczona poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem