Ekoconsultant oraz IT Vision

Ekoconsultant oraz IT Vision zapraszają do udziału w dofinansowanych projektach doradczych
„Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP” oraz
„Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”

Projekty są skierowane do małych i średnich firm z Małopolski.

Stowarzyszenie ESWIP, Biuro Incjatyw Społecznych, Małopolska Sieć LGD

W dniu 26 października br., w godz. 13:00 – 16:15, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, przy ul. Chramcówki 15, odbędzie się seminarium upowszechniające Model Miejscowości Tematycznej, wdrażany od wielu lat z powodzeniem na Warmii i Mazurach.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli małopolskich instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i pomocy społecznej, rynku pracy, turystyki oraz rozwoju lokalnego m.in.: JST, PCPR, PUP, LGD, OPS, NGO. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z ideą miejscowości tematycznej i procesem jej budowy, poznać praktyczne aspekty funkcjonowania miejscowości oraz korzyści płynące z ich tworzenia.

Programy Unijne

Jesteś studentem? Masz pomysł na biznes ale nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację? Pragniesz rozwijać swoje zainteresowania? Jesteś otwarty na zdobywanie nowych umiejętności? Jeśli tak - to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

W ramach odbywającego się corocznie Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie w Nowym Targu, działający w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie oraz Punktem Konsultacyjnym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich oraz dostępnych programów stypendialnych.

europejski_fundusz_spoleczny

Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II naborze do projektu pt.: „Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

europejski_fundusz_spoleczny

  • mdb

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego.

Celem projektu jest udzielenie przedsiębiorcom kompleksowej usługi doradczej, która będzie dla nich bodźcem do dynamicznego rozwoju.
Doradztwo w ramach projektu obejmuje najważniejsze obszary działalności firmy: zarządzanie finansami, marketing, doradztwo prawne, podatki, zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne oraz trendy i prognozy branżowe.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny.

centrum

W dniu 5 lipca 2012r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Tatrzańskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr MRPO.06.03.02-12-530/09 pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem".

  • konferencja2012
Firmy: Ekoconsultant i IT Vision, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Tatrzańska Agencja, zapraszają na konferencję pt.: "Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw".
Konferencja odbędzie się 22 marca w Starostwie Powiatowym w Zakopanem w godz. 10-14.

W programie m.in. omówienie koncepcji wsparcia dla MŚP w ramach projektu "Twój biznes nasze wsparcie- doradztwo MŚP"; innowacyjność, fundusze unijne, jako nowe możliwości rozwoju dla MŚP; wykorzystanie środków unijnych; kierunki rozwoju powiatu tatrzańskiego w oparciu o środki unijne.

KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA !!!

europejski_fundusz_spoleczny

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Stowarzyszeniem Ars Legis zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach II bloku projektu przygotowano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami w NGO, planowania strategicznego, przeglądu funduszy i ich pozyskiwania.
 Zajęcia odbędą się w dniach 20,21,28,29 marca 2012 r. w Zakopanem.
Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora to również unikalna szansa skorzystania z porad profesjonalistów. Każdy z uczestników szkoleń ma możliwość spotkania z księgową, prawnikiem lub fundraiserem. Organizacje wspieramy również poprzez udostępnienie Inkubatora, gdzie przedstawiciele danego NGO mogą zorganizować spotkanie, prelekcję, czy dyskusje.

europejski_fundusz_spoleczny

W ramach Projektu Mistrz, finansowanego ze środków europejskich w ramach POKL,
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu zaprasza do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 1 osoby zainteresowane na darmowe konsultacje obejmujące doradztwo zawodowe oraz możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu mistrzowskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 luty 2012r. o godz. 10:00
(I Piętro – świetlica)
.

europejski_fundusz_spoleczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie ma na celu zwiększenia kompetencji zawodowych i personalnych uczestników. Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców wynikające z niedoboru efektywnych przedstawicieli handlowych w Małopolsce. Głównym zamierzeniem „Akademii profesjonalnego handlowca" jest dostarczenie odpowiednich praktycznych umiejętności niezbędnych dla skutecznego działania i osiągania wyznaczonych celów.