Piotr Bąk - Starosta

Władysław Filar - Wicestarosta

Zbigniew Proszowski

Andrzej Skupień

Marta Nędza-Kubiniec