Zakopane, dnia 05 sierpnia 2022 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

Aktualizacja nr 3 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 14 czerwca 2022 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

Aktualizacja nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 22 marca 2022 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

 

Aktualizacja nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

 


Zakopane, dnia 21 stycznia 2022 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk