Zakopane, dnia 11 października 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 7 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 11 września 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 6 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 03 sierpnia 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 5 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 27 lipca 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 4 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 01 czerwca 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 3 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 02 maja 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

Aktualizacja nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 03 marca 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

 

Aktualizacja nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

_____________________________________

Zakopane, dnia 20 stycznia 2023 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk