Zakopane, dnia 29 marca 2023 roku

ZP.272.7.2023

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-tatry/demand/notice/public/89626/details.

 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji  elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 

Szczegółowe instrukcje, wytyczne i wzory korzystania z Platformy eZamawiający przez wykonawców, w tym w szczególności sposób podpisania i złożenia oferty przetargowej, prowadzenia komunikacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=powiat-tatry&MP_module=main.

 

Pliki do pobrania
Pobierz plik (BZP - Ogłoszenie - 2023 BZP  00156594.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu142 kB