Zakopane, dnia 26 stycznia 2018 roku

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk