Zakopane, dnia 28 stycznia 2019 roku


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk