Zakopane, dnia 29 grudnia 2020 roku
ZP.272.12.2020

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Digitalizacja dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Tatrzańskiego"

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24 grudnia 2020 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 20‐659465‐001.

 

Ponadto informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod 2020/S 253-638682.

 

UWAGA

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-tatry/demand/notice/public/21565/details.

 

Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.