Zakopane, dnia 17 maja 2021 roku


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

Aktualizacja nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 07 kwietnia 2021 roku


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) przedstawia aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

Aktualizacja nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 29 stycznia 2021 roku


Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania.


STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk