Zakopane, dnia 06 lipca 2021 roku

ZP.272.6.2021

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

 

https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-tatry/demand/notice/public/33148/details.

 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji  elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 

Szczegółowe instrukcje, wytyczne i wzory korzystania z Platformy eZamawiający przez wykonawców, w tym w szczególności sposób podpisania i złożenia oferty przetargowej, prowadzenia komunikacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=powiat-tatry&MP_module=main.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (BZP - Ogłoszenie - 2021 BZP 00105350-01.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu158 kB