Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. w dniach od 3 kwietnia do 29 kwietnia 2024 r. na terenie Powiatu Tatrzańskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do Wojska Polskiego, czy też mobilizacja Sił Zbrojnych RP

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, niemniej jednak stawiennictwo na kwalifikacje wojskową jest obowiązkowe i wynika  z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248) oraz § 3 pkt 1- 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. z dnia 10 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2473). 

Przebieg kwalifikacji

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez Wójtów lub Burmistrza za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w celu wyznaczenia nowego terminu (§6 Rozporządzenia MON w sprawie kwalifikacji wojskowej z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 440)

Sam przebieg kwalifikacji wojskowej można sprowadzić do 5 kroków:

 1. Sprawdzenie tożsamości.
 2. Badanie psychologiczne i lekarskie, wydanie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej.
 3. Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej.
 4. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.
 5. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa?

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w roku 2024 podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. Osoby, które w latach 2022-2023
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jakie dokumenty trzeba wziąć na kwalifikację?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. ważny dowód osobisty lub paszport,
 2. legitymację szkolną, prawo jazdy (jeżeli posiada),
 3. ewentualną dokumentację medyczną dot. historii chorób, wyniki badań specjalistycznych itp.
  Uwaga! Jeżeli osoba wzywana jest zdrowa dokumentacja medyczna nie jest wymagana.

Osoby z niepełnosprawnością

Osoba z niepełnosprawnością, wymagające wsparcia w procesie kwalifikacji wojskowej proszona jest o kontakt telefoniczny  z Powiatowa Komisją Lekarską dla Powiatu Tatrzańskiego lub właściwym Wójtem /Burmistrzem.

Kontakt

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tatrzańskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońska 30, 34-500 Zakopane (OSW Dafne) tel. 609 548 700 lub nr telefonu wskazany na informacji dołączonej do wezwania Wójta/Burmistrza

Harmonogram pracy PKLek.

pon., wt., czw. -  14.30 – 19.30
śr., pt. – 8.00 – 13.00

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administratorem danych osobowych jest Starosta Tatrzański z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane. Z administratorem można się skontaktować listownie, telefonicznie: 18 20 23 961 lub drogą elektroniczną – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe osób wezwanych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie