1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. przyjęcie protokołu z XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XXXIX, a XL Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2022.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Tatrzańskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym na 2023r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022r.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Tatrzańskiego na rok 2023r.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie obrad.