2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLI, a XLII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów na terenie:
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023 Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie obrad.