6 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLIVSesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLIII, a XLIV Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem.
 6. Przedstawienie działalności Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1648K Zakopane – Wierch Porońca.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Tatrzańskiego do stowarzyszenia „Podhalańska Organizacja Turystyczna”.
 13. Przyjęcie rezolucji w sprawie: poszanowania godności i obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II – Patrona Powiatu Tatrzańskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie obrad.