06 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLV, a XLVI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 6. Informacja o funkcjonowaniu służb zespolonych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 2022 r.:
  1. Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem,
  2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
 7. Wręczenie odznaczenia państwowego - Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zamknięcie obrad.