10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLVI, a XLVII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie:  zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 r. 
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zamknięcie obrad.