22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy L, a LI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.  
 9. Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Tatrzańskim, a Województwem Małopolskim w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Zamknięcie obrad.