22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LI  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy LI, a LII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów w 2023 r. na terenie: 
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków i określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyposażenia w majątek Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia przez Powiat Tatrzański do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
 12. Przyjęcia uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej w Zakopanem oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego” i nadania jej statutu.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skarg.
 17. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2023 r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2023r.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 20. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2024.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zamknięcie obrad.