26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy VII a VIII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 10. Dyskusja nad założeniami do budżetu Powiatu na rok 2020.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zamknięcie obrad.