30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XI, a XII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2019.
 6. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2020.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale w sprawie przyznawania Nagrody Starosty Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych na 2019 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zamknięcie obrad.