Powiat Tatrzański otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wsparcie finansowe zostało udzielone dla Technikum nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego i Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Łączna kwota wynosi 30.000 zł (w tym wkład własny 6.000 zł, dofinansowanie 24.000 zł).

W ramach projektu zostanie doposażona biblioteka szkolna lub będą realizowane działania promujące czytelnictwo, zostaną też zakupione książki. Projekt pozwoli na wsparcie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także działań skierowanych na współpracę w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

grafika.png