Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w formie elektronicznej na stronie internetowej:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Zgodnie z ogłoszeniem MEN, rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 17 maja 2021 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera (www.balzer.cal24.pl)
  2. Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego (www.budowlankazakopane.pl)   
  3. Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego (www.zsht.pl)

Wywiady z dyrektorami szkół prezentujące aktualną ofertę rekrutacyjną oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej po rozwinięciu artykułu

 

Wywiad z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

 

 

Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

 

 

 Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem