Stypendia starosty przyznawane są najlepszym absolwentom w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Tatrzańskiego. Są to jednorazowe nagrody o wartości 3 000 zł, 4 000 zł bądź 5 000 zł dla absolwentów szkół kończących się maturą oraz 1 500 zł, 2 000 zł bądź 3 000 zł dla absolwentów szkół branżowych.

W tym roku zostało przyznane 22 stypendia, z tego 10 dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem, 10 dla absolwentów Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych i 2 dla absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych. Otrzymanie tych stypendiów jest bardzo trudne, ponieważ kryteriów, które należy tutaj spełnić jest bardzo dużo. Do nich zaliczamy między innymi wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu zawodowego, średnią ocen z wszystkich lat nauki, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, praca na rzecz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, przynależność do klubów sportowych, zespołów regionalnych, aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz frekwencja. Bardzo ważnym warunkiem jest podjęcie dalszej nauki. Przez ostatnie 15 lat programem stypendialnym zostało objętych 325 uczniów, a z budżetu powiatu na ten cel zostało przeznaczone 672 500 zł.

W czasie uroczystej gali 22. najzdolniejszych uczniów szkół średnich z Zakopanego otrzymało stypendia. Wynoszą one od 3 do 5 tysięcy złotych. Lista stypendystów:
1.    Łukasz Bargiel    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    I
2.    Karolina Topór - Orawiec    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    I
3.    Sabina Król    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    I
4.    Justyna Pawlikowska    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    II
5.    Maciej Palenica    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
6.    Patrycja Bachleda - Szeliga    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
7.    Ewa Zawadzka    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
8.    Daryna Horystova    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
9.    Maciej Łukaszczyk    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
10.    Marcin Rzadkosz    Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem    III
11.    Bartłomiej Staszel    Liceum Ogólnokształcące
 im. Oswalda Balzera w Zakopanem    I
12.    Mikołaj Baczyński    Liceum Ogólnokształcące
 im. Oswalda Balzera w Zakopanem    I
13.    Natalia Gałusza    Liceum Ogólnokształcące
 im. Oswalda Balzera w Zakopanem    II
14.    Kacper Zając    Liceum Ogólnokształcące
 im. Oswalda Balzera w Zakopanem    II
15.    Maciej Karcz    Liceum Ogólnokształcące

Na Gali zostały również wręczone nagrody Starosty Tatrzańskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański – laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych.

Laureaci:

Krzysztof Migiel i Paweł Urbaś z Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem

Magdalena Zubek i Sabina Król z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem

Aleksandra Cachro i Mateusz Janicki z Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem

Spotykamy się dzisiaj po raz piętnasty. Pamiętam lata kiedy z siedzieliśmy przy stole w powiecie tatrzańskim i próbowaliśmy rozmawiać o tworzeniu funduszu na stypendia dla najlepszych uczniów. Nie było łatwo. Wydawało się, że uchwała nie przejdzie, musieli ją poprawiać w Województwie. Potem były ogromne obawy czy budżet powiatu wytrzyma. Bogu dzięki - dobre zamiary doczekały się finału. Dlatego jesteśmy tutaj by podkreślić rolę wszystkich tych, którzy na miano stypendysty Starosty Tatrzańskiego zasługują - mówił Władysław Filar wicestarosta tatrzański.

Janusz Korczak wielki wychowawca i pedagog mówił kiedyś, jeśli chcesz zapalić innych sam musisz płonąć. I niech mi wolno będzie w tym momencie w imieniu tych wszystkich młodych powiedzieć wszystkim wam matko, ojcze; powiedzieć wam pani i panowie profesorowie podziękowanie za to że jesteście. Bo to dzięki wam ci młodzi płoną. Mogą płonąć, bo mają godnych tych, którzy budują ogień. Wielkie dzięki i ukłony, ponieważ budowanie dzieła tym się mierzy, im większą budowlę jesteśmy w stanie stworzyć. Kiedyś czytałem taką anegdotkę, która polegała na tym, że zapytano trzech budowniczych. Pierwszy zapytany co robisz odpowiedział - niewiele, układam cegły. Drugi mówi – ja sklejam cegły, buduję mur. Trzeci widział niewspółmiernie więcej – mówił – ja dzisiaj buduje zamek, który będzie zachwycał oczy wielu. Myślę sobie, że wy jako rodzice, jako nauczyciele chcecie widzieć miarę tych młodych ludzi jako budowle najpiękniejsze. Za to raz jeszcze dziękuję.

 • IMG_20221216_201435
 • IMG_20221216_201507
 • IMG_20221216_201532
 • IMG_20221216_201602
 • IMG_20221216_201709
 • IMG_20221216_201757
 • IMG_20221216_201815
 • IMG_20221216_201859
 • IMG_20221216_201956
 • IMG_20221216_202011
 • IMG_20221216_202029
 • IMG_20221216_202108
 • IMG_20221216_202130
 • IMG_20221216_202149
 • IMG_20221216_202206
 • IMG_20221216_202224
 • IMG_20221216_202244
 • IMG_20221216_202308
 • IMG_20221216_202326
 • IMG_20221216_202459
 • IMG_20221216_202538
 • IMG_20221216_202557
 • IMG_20221216_202617
 • IMG_20221216_202642
 • IMG_20221216_202706
 • IMG_20221216_202750
 • IMG_20221216_202813
 • IMG_20221216_202835
 • IMG_20221216_202906
 • IMG_20221216_202928
 • IMG_20221216_202952
 • IMG_20221216_203028
 • IMG_20221216_203045
 • IMG_20221216_203116
 • IMG_20221216_203139
 • IMG_20221216_203231
 • IMG_20221216_203248
 • IMG_20221216_203308
 • IMG_20221216_203325
 • IMG_20221216_203348

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie