W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejno: spotkania z mieszkańcami Białego Dunajca, Poronina i Zakopanego w sprawie modernizacji zakopianki na odcinku przebiegającym przez wspomniane gminy. Chodzi dokładnie o zadanie: Optymalizacja przepustowości drogi krajowej nr 47 od Szaflar do Zakopanego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci, którzy przygotowali wersje proponowanych zmian, jeśli chodzi o przebieg zakopianki na wspomnianym obszarze oraz oprócz mieszkańców również przedstawiciele trzech samorządów. Mieszkańcom przedstawiono dwie wersje modernizacji: minimalną i optymalną. Na każdym spotkaniu był czas na zadawanie pytań przez mieszkańców, odpowiedzi GDDKiA oraz projektantów oraz istniała możliwość zawarcia swoich zastrzeżeń do proponowanych zmian na specjalnym formularzu, dostępnym na każdym ze spotkaniu.

Przypomnijmy o korzyściach jakie może przynieść planowana inwestycja:

  • Zwiększenie przepustowości,
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla wszystkich użytkowników (budowa wielofunkcyjnych pasów i ciągów pieszo – rowerowych),
  • podniesienie standardów technicznych układu drogowego,
  • zmniejszenie oddziaływania hałasu (ekrany akustyczne),
  • poprawa warunków środowiskowych (redukcja emisji spalin).

Rozmowa z Kacprem Michną przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnym na wszystkich spotkaniach:

Za nami konsultacje, jeśli chodzi o planowaną modernizację popularnej zakopianki

Tak i to nasze zaznaczam pierwsze konsultacje w tym zakresie – spotkania zaplanowane były kolejno w: Białym Dunajcu, Poroninie i w Zakopanem. Przypomnę, że proponowane zmiany dotyczą prawie 12 kilometrów odcinka drogi DK47 miedzy Białym Dunajcem i Zakopanem, tutaj do ronda na Chramcówkach. Mamy kilka pomysłów, jak zmienić tę drogę i chcieliśmy je zaprezentować mieszkańcom – wysłuchać ich opinii i sugestii. Jesteśmy na początkowym etapie i tutaj konsultacje społeczne są dla nas priorytetem. Podkreślam, że chcemy jak najmniej ingerować w otoczenie drogi, aby zmiany wprowadzić bez większych ingerencji.

Mamy więc na obecnym etapie różne warianty?

Dokładnie tak – przedstawiamy różne pomysły, nie mamy jeszcze konkretnych koncepcji. Na chwilę obecną są dwa warianty: minimalny, w którym nie zmieniamy wiele oraz drugi, który nazywamy optymalnym, w którym zmieniamy nieco więcej.  To jednak wstępne koncepcje i na pewno będziemy pracować nad pomysłami zgłaszanymi właśnie przez mieszkańców. Wcześniej rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami samorządów, a teraz konsultujemy pomysły z osobami, które będą je dotyczyć. Wiemy, że mieszkańcy mają swoje pomysły, znają drogę, mają przyzwyczajenia i doświadczenia, które wpływają na ruch. Chcemy poznać ich opinie, pomysły i zależało nam na tym, aby ocenili nasze propozycje.

Czyli nic bez mieszkańców?

Tak to ich głos jest tutaj bardzo ważny, pamiętajmy że da droga będzie też dla nich. Zakopianka to droga specyficzna: tranzytowa, turystyczna, ale też przebiega przez konkretne miejscowości. Społeczności te korzystają z zakopianki na co dzień – to dla ich normalnego życia bardzo ważna arteria komunikacyjna, która musi być przyjazna również dla nich.

Największe ewentualne zmiany dotyczą samego Zakopanego?

Trudno tutaj mówić o dużych zmianach. To nie jest modernizacja, która by się wiązała z wielkimi inwestycjami i przedsięwzięciami. Czy głównie dotyczy Zakopanego? Już teraz w Zakopanem mamy dwie inwestycje, jedną na ukończeniu, mam tutaj na myśli rondo na Spyrkówce. Drugą inwestycję zaczynamy na wiosnę, to dwa ronda na ulicach Ustup i Wojdyły Podkreślam, że my bardziej patrzymy pod kątem tego, co i gdzie możemy zrobić w Białym Dunajcu, Poroninie i Zakopanem, żeby ruch usprawnić, poprawić bezpieczeństwo.

Była mowa o trzecim pasie. Są odcinki, gdzie to będzie możliwe?

Wiemy już, że trzeci pas na całym odcinku nie jest możliwy, jest na to po prostu za mało miejsca. To propozycja sprzed roku, gdy sprawdzaliśmy na ile możliwe jest utworzenie pasa zmiennego ruchu. Chodziło o to, aby kiedy jest większy ruch w stronę Zakopanego to wtedy ten dodatkowy pas byłby dla samochodów zmierzających właśnie w tym kierunku. Na to jest jednak za mało miejsca i wiemy już, że nie jest to możliwe. Mamy pomysł na to, żeby na pewnych odcinkach były pasy do lewoskrętu. Pasy ułatwiałyby też mieszkańcom okolicznych posesji wjazd na ich działkę. To by wyeliminowało sytuację, gdy skręcający samochód blokuje czasowo ruch na zakopiance.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie