KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe informuje, że od dnia 20 grudnia 2021r. do 31 stycznia 2022r. na terenie powiatu tatrzańskiego NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa)

Aby skorzystać z porady należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 18 20 239 39 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

 

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do twojej dyspozycji bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy

 

Możesz skorzystać z porady prawnej prawnika lub doradcy, gdy np. potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, masz problemy sąsiedzkie, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu np. w szpitalu, w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Osoby te mogą uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon, komunikator internetowy, mailowo. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę - telefonicznie (nr tel.18 202 39 39 lub mailowo; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Na umówioną wcześniej wizytę należy przygotować:

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) - w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 8albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na początku wizyty w punkcie należy złożyć oświadczenie (TUTAJ), że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 18 202 39 39 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00) lub

Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach w danym powiecie.

 

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie Tatrzańskim można uzyskać w punktach zlokalizowanych w każdej z 5 gmin:
 Zakopane, Kościelsko, Poronin, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Zakopane
Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Poronin
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefa Piłsudskiego 15
czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Kościelisko
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nędzy Kubińca 101
czynny we wtorki i piątki w godz. od 08.00 do 12.00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące prawa i spoczywające obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie plan działania i pomoże w jego realizacji.

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Mediacje

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

 

Zakopane
Starostwo Powiatowe, Pawilon A (główny budynek)
ul. Chramcówki 15
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

Bukowina Tatrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 36
czynny we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00

Urząd Gminy
ul. Długa 144
czynny w poniedziałki w godz. od 13.00 do 17.00

 

Biały Dunajec
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 312
czynny w piątki i czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeżeli zależy Ci na poradzie uzyskanej od specjalisty z jednej z zadeklarowanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na poradę specjalistyczną na takim dyżurze - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Dyżury specjalistyczne - LISTA.docx

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie epidemii Covid-19.

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Oznacza to, że pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.
Podczas funkcjonowania punktów w trybie hybrydowym lub zdalnym nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy).

Po udzielonej nieodpłatnej poradzie prosimy dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy poprzez wypełnienie karty pomocy – część B (TUTAJ). Wypełnioną kartę można przekazać osobiście, listownie, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub telefonicznie pod nr tel. 18 202 39 39. O takiej możliwości zostaniesz poinformowany po udzielonej pomocy.

Każdego mieszkańca naszego Powiatu zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi porad prawnych z zakresu takich zagadnień, jak prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne, zadłużenia i inne. Z materiałami w formie e-poradników, wideoporadników, animacyjnych filmików edukacyjnych, artykułów przygotowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda można się zaznajomić bezpośrednio z podstrony internetowej (TUTAJ).