naglowek efg logo pw

W miesiącu wrześniu 2014r. zakończony został remont estakady w Zakopanem w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656K w miejscowości Zakopane" dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Całkowita wartość projektu wynosi 16 462 862,75 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków MRPO w wysokości 13 993 433,34 zł.
W ramach projektu wykonana została przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1656K w miejscowości Zakopane polegająca na modernizacji estakady o długości 0,56 km. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych powiatu tatrzańskiego.