e-usługi w Powiecie Tatrzańskim

W dniu 23 stycznia 2017 roku Powiat Tatrzański zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 953 808 zł (brutto). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 358 427,10 zł (brutto). Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2020r.

Głównym celem projektu jest wdrożenie standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcie awansu cyfrowego Administracji publicznej w informacji przestrzennej poprzez udostępnienie e-usług, digitalizację zasobów oraz poprawę jakości baz danych w okresie 2017 – 2020.

Realizacja powyższego zadania umożliwi uruchomienie e-usług, z których korzystać będą mogli nie tylko geodeci, ale wszyscy klienci urzędu - bez konieczności wychodzenia z domu:

  • E-usługa „Obsługa wszystkich interesantów”
  • E-usługa „Obsługa geodetów”
  • E-usługa „Obsługa inwestorów i projektantów”
  • E-usługa nieodpłatnego pozyskania informacji z bazy danych EGiB
  • E-usługa „Obsługa komorników sądowych”
  • E-usługa „Obsługa rzeczoznawców majątkowych”.


E-usługi w Powiecie Tatrząńskim