Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

 

Beneficjent projektu: Powiat Tatrzański

Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 roku do 30.06.2018 roku

Wartość projektu: 51 844,63 zł, w tym:
• współfinansowanie z UE: 44 067,93 zł

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im O. Balzera. Zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji , które będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych. Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię. Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych w nowoczesnych, multimedialnych salach do organizacji zajęć. Zostaną także zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. Uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej będą mieli możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

Grupą docelową projektu są uczniowie I LO. Z uczniami naszej szkoły współpracować będą: Państwowa Szkoła Wyższa w Tarnowie, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie zorganizuje wyjazdy weekendowe i wakacyjne uczniów na zajęcia na uczelniach wyższych.