Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.1.2022) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 28, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 314/3 oraz 359/2 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyhrla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem” obejmującego budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości 41 m, powierzchni strefy kontrolowanej 40 m² co do działki ewid. nr 359/2 obr. 28, o długości 9 m, powierzchni strefy kontrolowanej 9 m² co do działki ewid. nr 314/2 obr. 28, posadowionej na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka nr 359/2 oraz 314/2 obr. 28 Zakopane objęte są księgą wieczystą NS1Z/00004437/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, którzy jako właściciele wpisani są m.in.:

 • Helena Walkosz- Jambor c. Józefa i Anieli;
 • Józef Walkosz- Jambor s. Pawła i Anny;
 • Józef Chowaniec s. Józefa i Wiktorii;
 • Maria Mrowca- Migiel c. Wojciecha i Heleny;
 • Helena Obrochta; c. Jana i Marii;
 • Józef Topór- Jasica s. Jana i Marii;
 • Helena Topór- Jasica c. Jana i Marii;
 • Aniela Topór- Jasica c. Jana i Marii;
 • Agnieszka Topór- Jasica c. Jana i Marii.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.3.2022) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 20, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 296 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyhrla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem” obejmującego budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości 3,7 m, powierzchni strefy kontrolowanej 3,7 m², posadowionej na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka ewid. nr 296 obr. 20 Zakopane objęta jest księgą wieczystą NS1Z/000049516/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, która jako współwłaściciel wpisana jest Zofia Pawlikowska c. Andrzeja i Heleny w ½ części, nie żyje, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Pokoje

17, 19 (I piętro - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00


Pracownicy

mgr inż. Maciej Janicki - Naczelnik Wydziału

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 17 / tel. 18 20 17 100 w. 71

 Sprawy z zakresu:

 1. aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. bieżące weryfikowanie i aktualizowanie listy użytkowników wieczystych,
 3. kompletowanie dokumentacji i orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 4. prowadzenie postępowań z zakresu ustanawiania prawa użytkowania wieczystego,
 5. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Katarzyna Grajnert
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anita Madej – Inspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 54
 Sprawy z zakresu:

 1. orzekanie w sprawach wywłaszczeń nieruchomości,
 2. przygotowanie materiału dowodowego w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładanie i prowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów, energii elektrycznej itp.
 3. przygotowanie materiału dowodowego i orzekanie w sprawach czasowego zajęcia nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub w celu uniknięcia znacznej szkody, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 4. orzekanie w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
 5. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,

mgr Andrzej Budz - Kierownik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 19 / tel. 18 20 239 55
 


Sprawy z zakresu:

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi publiczne,

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod linie kolejowe,

prowadzenie dokumentacji z zakresu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

Maria Naglak - Podinspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 55

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie