2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLI, a XLII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów na terenie:
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023 Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XL, a XLI Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2022.
 6. Przyjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tatrzańskiego.   
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie zmiany podmiotu tworzącego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 r.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian zasad przyznawania „Stypendium Starosty Tatrzańskiego” dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Tatrzańskiego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Tatrzańskiego oraz tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały ustalającej regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Tatrzańskiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Międzychodzkim.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia 2023 roku w Powiecie Tatrzańskim: „Rokiem Wojciecha Doruli oraz innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala”. 
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zamknięcie obrad.