W latach 2020 - 2021 planowane są przebudowy i remonty dróg powiatowych Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę 17 197 000,00 złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 9 898 445,00 złotych.
W tym roku rzeczywiście zakres inwestycji drogowych, jeśli chodzi o nasz samorząd jest imponujący – mówi Piotr Bąk Starosta Tatrzański.
Pamiętajmy, że infrastruktura drogowa wymaga ciągłych nakładów finansowych, zarówno na przebudowy, remonty, jak i bieżące utrzymanie.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Tatrzański otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji i obecnie jest w trakcie realizacji następujących zadań:
1. Remont drogi powiatowej Gronków - Bukowina Tatrzańska nr 1647K w miejscowości Groń - Leśnica - Bukowina Tatrzańska na odcinku 12 km począwszy od granicy z powiatem nowotarskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 960 w miejscowości Bukowina Tatrzańska. Jest to zadanie wieloletnie, dla którego planowany termin zakończenia to listopad 2021r. W ramach remontu, lokalnie w miejscach, gdzie konstrukcja jezdni utraciła nośność, zostanie odtworzona pełna konstrukcja. Następnie na całej długości, w istniejącym śladzie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z masy mineralno – bitumicznej oraz nowa nawierzchnia poboczy gruntowych. Wartość zadania wynosi: 5 639 562,16 zł.

2.  Przebudowa drogi powiatowej Gronków – Bukowina Tatrzańska nr 1647K w dwóch odcinkach, tj. w zakresie 1 km począwszy od budynku remizy OSP w Leśnicy oraz w zakresie 0,6 km począwszy od skrzyżowania z drogą Gminną w kierunku Wierchu Rusińskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r. W ramach zadania istniejące odwodnienie drogi, w formie drogowego rowu otwartego, zostanie przebudowane na kanalizację deszczową, zostanie wykonana wierzchnia warstwa jezdni bitumicznej, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji wynosi: 3 272 997,99 zł.

3.  Przebudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich nr 1656K w miejscowości Zakopane na odcinku o długości 0,75 km, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga do Rojów do granicy z gminą Kościelisko. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r. Realizowana przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę chodnika dla pieszych, budowę bezpiecznika wraz z montażem barier łańcuchowych, budowę zatok postojowych, budowę zatok autobusowych, budowę wyniesionych przejść dla pieszych o nawierzchni brukowej, wymianę wierzchniej warstwy jezdni bitumicznej. Wartość inwestycji wynosi: 2 500 362,74 zł.


W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia 2020 r. ostatecznej listy zadań powiatowych i gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 2020 r., w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Tatrzański przy dofinansowaniu w wysokości 75% wartości inwestycji, jeszcze w roku bieżącym zrealizuje następujące zadania:

1.  Remont drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska na odcinku 2,8 km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku osiedla Łosie w Gliczarowie Górnym do skrzyżowania z drogą powiatową Gronków – Bukowina Tatrzańska nr 1647K w miejscowości Bukowina Tatrzańska. Ogółem wartość projektu wynosi: 3 071 974,15 zł.

2.  Remont drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów na odcinku 1,8 km od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie „Białej izby” w miejscowości Rzepiska do skrzyżowania z drogą krajową nr 49 w miejscowości Jurgów. Ogółem wartość projektu wynosi: 2 582 923,13 zł.

Reasumując, dofinansowanie na terenie Powiatu Tatrzańskiego inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2019, nabór 2020)  wynosi 21 621 195,00 złotych, w tym:
- Powiat Tatrzański na drogi powiatowe 9 898 445,00 zł
- Gmina Miasto Zakopane, Gmina Biały Dunajec, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Kościelisko na drogi gminne 11 722 750,00 zł.

  • 1
  • 2a
  • 3a