Pokoje

5-9 (parter - pawilon B) / 14-16, 18, 20-22 (I piętro - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00


Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 


Naczelnik Wydziału

mgr inż. Jacek Kuchta - Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 20 / tel. 18 20 239 33
 Sekretariat Wydziału

Barbara Kowalska - specjalista ds. sekreteriatu
Joanna Gał - sekretarka
Anna Żołądź - sekretarka
 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 17 / tel. 18 20 239 34
 Referat Ewidencji Gruntów i Budynków


mgr inż. Wojciech Kondera - Kierownik Referatu

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 22 / tel. 18 20 17 100 w. 76
 Obsługa stron, w tym:

 1. udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. wydawanie z rejestru gruntów wypisów/wyrysów/kopii map ewidencyjnej, zasadniczej,
 3. sytuacyjno-wysokościowej, przyjmowanie wniosków o zmianę w ewidencji gruntów i budynków,

mgr inż. Wojciech Śliwiński - inspektor
mgr inż. Magdalena Stachoń-Armata - podinspektor
mgr inż. Elżbieta Lańda - samodzielny referent
mgr inż. Justyna Ogrodnik - podinspektor
Pius Gut- Romanowski - Młodszy Referent

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 6 / tel. 18 20 239 51
 Wydawanie decyzji dotyczących:

 1. aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. ustalenia linii brzegowej,
 3. rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów,
 4. prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

 

mgr Dorota Antolak – inspektor ds. prawnych
mgr inż. Andrzej Gandera - inspektor
mgr inż. Magdalena Chowaniec-Kłobuch - Podinspektor
mgr Dorota Krzeptowska Jasinek

pok. 21 / tel. 18 20 239 53
 


 

 1. wykonywanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 2. wydawanie zaświadczeń,

mgr inż. Łukasz Jania
mgr inż. Wojciech Chowaniec - referent
mgr inż. Stanisław Stosel

pok. 15 / tel. 18 20 239 22

mgr Józef Zych 

pok. 8 / tel. 182017100 wew. 73Wydawanie decyzji dotyczących:

 1. aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 2. aktualizacji i zmian klas i użytków gruntowych,
 3. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 4. podziałów różnych nieruchomości hipotecznych ustalenia lini brzegowej wydawanie postanowień dotyczących uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy

Krystyna Gąsienica-Mikołajczyk - Podinspektor
mgr Jan Krzeptowski-Jasinek - referent ds. prawnych

pok. 9 / tel. 182017100 wew. 73
 Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 

poniedziałek: 7.30 - 16.00 / przyjęcia stron: 8.00 - 14.00
wtorek: 7.30 - 15.30 / przyjęcia stron: 9.00 - 13.00
środa: posiedzenia PZUDP - brak obsługi stron
czwartek: 7.30 - 15.30 / przyjęcia stron: 8.00 - 13.00
piatek: 7.30 - 15.00 / przyjęcia stron: 8.00 - 13.00

mgr inż. Andrzej Czernik - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 15 / tel. 18 20 239 52
 


 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

mgr inż. Maria Malacina - Kierownik PODGiK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 16 / tel. 18 20 17 100 wew.70
 mgr inż. Jolanta Bachleda-Olejniczak - Podinspektor

pok.18/ tel. 18 20 239 72

 

mgr inż. Tomasz Achtelik - Główny Specjalista
mgr inż. Joanna Gut - Referent
mgr inż. Paulina Mielcarz - Młodszy Referent

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok.14/ tel. 18 20 17 100 wew.72

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Do podstawowych zadań Referatu należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 1. Prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych:
  • EGIB – ewidencji gruntów i budynków,
  • GESUT – geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • BDOT500 – obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
  • BDSOG - szczegółowych osnów geodezyjnych.
 2. Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zwanego „systemem PZGiK”, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz obsługa tych zgłoszeń, także za pośrednictwem powiatowego geoportalu.
 3. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem ich kompletności oraz zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
 4. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
   


Wpłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy, kopie map, wyciągi z rejestru cen i wartości nieruchomości, udzielanie informacji z opertu ewidencji gruntów i budynków:

Nazwa Banku: PBS Zakopane
Numer Rachunku: 42 8821 0009 0000 0000 1225 0005