Pokoje

Dziennik podawczy (parter), pok 9 - sekretariat
I piętro pokoje: 3337


Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

Wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30

Piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.00


Pracownicy

mgr Katarzyna Chyc - Naczelnik Wydziału
pok. nr 37 / tel. 18 20 239 23


Organizacja pracy urzędu:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania  Starostwa,
 2. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 3. organizacja i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem kancelarii – „dziennika podawczego”, zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Starostwo,
 4. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek,
 5. zapewnienie obsługi pocztowej urzędu,
 6. organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji:
  1. między poszczególnymi wydziałami,
  2. między Starostwem a interesantami,
 7. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
 8. współdziałanie z Sekretarzem Powiatu w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym Kodeksem Wyborczym i innymi ustawami,
 9. prowadzenie rejestru umów, porozumień, zarządzeń oraz kontroli prowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 10. wykonywanie zadań  związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tatrzańskiego.

Sprawy pracownicze:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 2. prowadzenie spraw związanych z awansowaniem, premiowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem pracowników,
 3. nadzór nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych pracowników, jego ewidencjonowanie i analizowanie ich wykorzystania,
 4. egzekwowanie dyscypliny pracy w Starostwie,
 5. prowadzenie spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 7. prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze,   
 8. koordynacja spraw związanych ze szczegółowym sposobem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
 9. prowadzenie spraw praktyk uczniów i studentów,
 10. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia w Starostwie osób w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych  w zakresie spraw pracowniczych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych i zatrudnienia.

Sprawy obywatelskie:

 1. wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski,
 2. współpracy z konsultami, policją lub innymi urzędami w zakresie ustalania rodzin lub bliskich w przypadku śmierci obywateli polskich za granicą,
 3. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi.

Sprawy BHP i p.poż. wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów szczegółowych.

Prowadzenie archiwum zakładowego:

 1. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 2. bieżące nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas wykazu z akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt,
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
 4. współpraca z Archiwum Państwowym.

Prowadzenie biura  rzeczy  znalezionych związane z postępowaniem w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.


Pracownicy ds. organizacyjnych, kadrowych i spraw obywatelskich


mgr Katarzyna Chyc - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
pok. nr 37 tel. 18 20 239 23
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Anna Pardel-Butor - p.o. Główny Specjalista
pok. nr 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Maśnica - Inspektor
pok. nr 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Hajduk - Inspektor
pok. nr 33 tel. 18 20 239 19
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wspólna skrzynka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prowadzenie Archiwum zakładowego.

mgr Grzegorz Drewniak - Główny Specjalista ds. Archiwum
tel. 18 20 239 63
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp - prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

mgr Tomasz Bryniarski – Specjalista ds. BHP
pok. nr 37  tel. 18 20 239 23
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty, Obsługa Zarządu

mgr Marzena Łojas- Główny Specjalista
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Magdalena Maczyszyn - Podinspektor ds. kancelaryjnych
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Obrochta - Samodzielny Referent
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 9 / tel. 18 20 239 14


Prowadzenie Kancelarii ogólnej – Dziennika Podawczego

Organizacja obiegu dokumentów oraz obiegu informacji
- między poszczególnymi wydziałami,
- między Starostwem a interesantami.


Krystyna Marduła - Inspektor
lic. Magdalena Chyc-Magdzin - Podinspektor

tel. 18 20 239 10