W dniu 4 września 2020r. został zakończony remont drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów na odcinku 1,8 km od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie „Białej Izby” w miejscowości Rzepiska do skrzyżowania z drogą krajową nr 49 w miejscowości Jurgów. Zadanie było realizowane w okresie od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 28 sierpnia 2020r.  

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmowały wykonanie następujących prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatką,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie barier żelbetowych,
- montaż barier energochłonnych stalowych,
- ścięcie oraz uzupełnienie poboczy jezdni drogi powiatowej. 

Ogółem wartość zadania wyniosła 1 507 630,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło
1 105 801,00 zł.  

Przedmiotowa inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

 

 

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9