Zarządca drogi powiatowej nr 1656K w chwili obecnej realizuje zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Zakopane w km 0+822 do 0+897”.

Roboty budowlane w szczególności swym zakresem obejmują wykonanie następujących prac:
- wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażowych,
- wykonanie pali wierconych zwieńczonych oczepem żelbetowym, kotwionych gwoździami gruntowymi,
- wykonanie zabezpieczenia kabla oświetlenia ulicznego,
- wykonanie drenażu francuskiego,
- wykonanie odbudowy korytka prefabrykowanego,
- wykonanie odbudowy konstrukcji jezdni,
- wykonanie montażu barieroporęczy,
- wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni,
- wykonanie robót ziemnych wykończeniowych.

Ogółem wartość zadania wynosi 1 313 538,00 zł., w tym uzyskane dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w wysokości 1 033 115,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zabezpieczenie drogi poprzez stabilizację osuwiska.

  • IMG_20201008_124817
  • IMG_20201008_124832
  • IMG_20201008_124850
  • IMG_20201021_154538
  • IMG_20201021_154622
  • IMG_20201021_154638
  • IMG_20201021_154655
Pliki do pobrania
Pobierz plik (stabilizacja osuwiska.pdf)stabilizacja osuwiska.pdf649 kB