W dniu 14 grudnia 2020r. zakończone zostało zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej  nr 1656K ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Zakopane w km 0+822 do 0+897”

Wartość zadania wyniosła 1 313 538,00 zł., w tym dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi wyniosło 1 030 773,00 zł. 

Przedmiotowa inwestycja miała na celu zabezpieczenie drogi poprzez stabilizację osuwiska.

 

 

 

  • IMG_20201222_110138
  • IMG_20201222_110142
  • IMG_20201222_110336
  • IMG_20201222_110348
  • IMG_20201222_110409
  • IMG_20201222_110417
  • IMG_20201222_110437