W związku z trwającą rozbudową drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektu mostowego, Firma Budowlano – Usługowa ECO-STAN z siedzibą w Białym Dunajcu działające na zlecenie Powiatu Tatrzańskiego zawiadamia, że od dnia 16 sierpnia br. (środa) nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej na ww. odcinku w miejscowości Leśnica.

Zalecany objazd drogą krajową nr 49 przez Białkę Tatrzańską oraz wojewódzką 960 przez Bukowinę Tatrzańską.

W celu zminimalizowania utrudnień, w rejonie przebudowy zostanie wykonane tymczasowe przejście dla pieszych przez teren boiska sportowego między innymi do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia.

W związku z zamknięciem drogi nie ulegną zmianie rozkład jazdy oraz przebieg powiatowej linii komunikacyjnej. Na zamkniętym odcinku drogi nastąpi przesiadka do busa podstawionego przez Powiat w celu kontynuacji połączenia.

Termin zakończenia prac na rozbudowywanym (zamkniętym) odcinku planowany jest na dzień 30 września 2023 r.. Termin ten z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne może ulec wydłużeniu.

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robót, prosimy o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Poniżej kliknij w mapę obszaru objętego pracami.

  • Mapa