Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Przymrozki
Ważność: od godz. 22:00 dnia 13.04.2022 do godz. 8:00 dnia 14.04.2022
Prawdopodobieństwo: 95%
Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozuje się temperature minimalną od -5oC do -1oC, w obniżeniach terenu lokalnie -6oC, przy gruncie lokalnie do -8oC.