Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Gęsta mgła
Ważność: od godz. 22:00 dnia 25.09.2023 do godz. 09:00 dnia 26.09.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Ostrzeżenie wydane na podstawie opracowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.