Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje ostrzeżenie meteorologiczne o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ważność: Od godz. 10.00 dnia 18.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.