Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 27.01.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 27.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, powiaty: brzeski, krakowski, nowosądecki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki.